صنایع شاهین پیشتاز اراک

  • مدیر - علی رضا علی دادی
  • مرکزی - اراک - شهرک صنعتی حاجی آباد - خ. نهالستان - جنب گروه بهمن - ک.پ : 3818998988
ارزیابی