شرکت فن آوری اوج اندیشه

  • مدیر - مجتبی معصومی
  • تهران - منطقه 7 - سهروردی شمالی - خ. میرزایی زینالی (کیهان) - پ. 123 - ط. چهارم - واحد 6