پارس کو

  • مدیر - محمد رای نیک
  • تهران - منطقه 7 - بهار شمالی - بالاتر از بیمارستان شهربانی - پ. 290 - ک.پ : 1573945581
کلمات کلیدی :

تاسیسات

|

تاسیسات خدمات

ارزیابی