دکتر هایده نیک نیا

  • مدیر - هایده نیک نیا
  • تهران - منطقه 12 - بهارستان - بین خیابان مجاهدین و خیابان قائدی (هدایت) - بیمارستان طرفه - ک.پ : 11498