کاوش گران عرصه ارتباطات

  • مدیر - حسن تقی زادی
  • آذربایجان غربی - اروميه - بلوار والفجر 1 - خ. فرهنگ - نرسیده به کنترل ترافیک شهرداری
کلمات کلیدی :

مخابرات

|

سیستم مخابرات

ارزیابی