مسعودیه

  • مدیر - حسن حیدری
  • تهران - منطقه 15 - شهرک مسعودیه - خ. ابومسلم خراسانی - نبش کوچه طاهرپناه - ط. فوقانی داروخانه بهرامی