کارخانه ارکان طرح البرز

  • قزوین - قزوین - جاده انبار نفت - کیلومتر 4 - مجتمع رجایی - جنب شرکت ارکان فلز
  • ،
ارزیابی