معافی

  • مدیر - احسان معافی
  • تهران - منطقه 18 - یافت آباد غربی - بلوار الغدیر شمالی - بنگاه معافی - ک.پ : 1374718839
  • ،
کلمات کلیدی :

آهن

|

بازیافت

|

ضایعات

|

فولاد

ارزیابی