دکتر محمدمهدی قاسمیان

  • تهران - منطقه 3 - آفریقا (جردن) - برج مشکی - ط. سوم - واحد 3
  • ،
مستقردر :

آلفا - کلینیک جراحی محدود و سرپایی
بیمارستان کیان - بیمارستان
ارزیابی