راه معدن

  • مدیر - مرتضی نامدار
  • تهران - منطقه 18 - شادآباد - بلوار الغدیر - چهارراه سعیدآباد - جنب مجتمع پاییزان - گاراژ تکنیک - ک.پ : 1374664414