بانک تجارت - سرپرستی منطقه 2

  • تهران - منطقه 12 - فردوسی - خ. سخایی - پ. 50
  • ،