گروه صنعتی کاوه کانکس

  • مدیر - مجید سبزیکار
  • تهران - منطقه 19 - بزرگراه آزادگان - تقاطع بزرگراه ساوه
ارزیابی