ثامن الائمه - شعبه امام خمینی - کد 52

  • خراسان رضوی - مشهد - بلوار امام خمینی - نبش امام خمینی 64
  • ،