جعفریان

  • مدیر - اصغر - جعفر جعفریان
  • تهران - منطقه 10 - خوش جنوبی - بین خیابان دامپزشکی و آذربایجان - پ. 766 و 768 - ک.پ : 1345954691
کلمات کلیدی :

مرغ

|

مرغ فروشی

|

قصابی

|

گوشت

ارزیابی