مجتمع فنی تهران - نمایندگی سیدخندان

  • مدیر مسئول - ولی رضایی
  • تهران - منطقه 3 - شریعتی - خ. گل نبی - م. کتابی - نبش خیابان جلفا - پ. 18
ارزیابی