دکتر فرحناز هاشمی

  • مدیر - فرحناز هاشمی
  • تهران - منطقه 11 - کارگر جنوبی - خ. بهداری - نبش خیابان انبار نفت - بیمارستان بهارلو - ک.پ : 1339973111