منطقه 3 مخابراتی - شهیدمشهدی مهدی

  • تهران - منطقه 15 - خاوران - بعد از سه راه افسریه - بلوار امام رضا - بعد از میدان آقا نور - روبروی مسجد سیدالشهدا - ک.پ : 1787995741
  • ،