شهیدبهشتی (جانبازان)

  • مدیر - کمالی
  • تهران - منطقه 8 - مدنی (نظام آباد) - پایین تر از خیابان جانبازان - ک. پارک فدک - شمال باشگاه شاهین - آسایشگاه بهشتی - ک.پ : 1635813881
  • ،