تراشه نور

  • مدیر - حسن مرادی
  • البرز - کرج - چهارراه طالقانی - بورس کامپیوتر - ط. زیرین بانک کشاورزی - واحد 2