گروه صنعتی باختر

  • مدیر - فرها پوررحیمی
  • کرمانشاه - کرمانشاه - شهر صنعتی - خ. دکتر حسابی
  • ، ،
ارزیابی