کیش آزاد

  • مدیر - امینی هرندی
  • تهران - منطقه 4 - بزرگراه رسالت - از غرب به شرق - بعد از پمپ بنزین کرمان - نبش بزرگراه امام علی
  • ، ،