دکتر سیدمحمدصادق میرمحمد صادقی

  • مدیر - سیدمحمدصادق میرمحمدصادقی
  • تهران - منطقه 6 - سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - خ. 21 - نبش خیابان تهرانی واحد - بیمارستان حضرت فاطمه - ک.پ : 1433933111
ارزیابی