شرکت پاک فن گستر پاسارگاد (نانو تکنولوژی)

  • مدیر - زهرا نجفی
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - خ. فرشی مقدم - پارک علم و فناوری دانشگاه تهران - ساختمان شماره 2 - ط. دوم