فاضل شمسا

  • تهران - منطقه 12 - مولوی - نرسیده به میدان محمدیه (اعدام) - خ. مظفری
ارزیابی