شرکت نرسی (کاوکار)

  • مدیر - علی اکبر کاشانی
  • تهران - منطقه 10 - قزوین - پل امامزاده معصوم - جنب پمپ بنزین - پ. 1221 - ک.پ : 1356716513