ثامن الائمه - شعبه مشکین شهر - کد 217

  • اردبیل - مشگین شهر - امام خمینی