نمونه

  • آذربایجان شرقی - تبریز - 17 شهریور جدید - بین طالقانی و شریعتی -ساختمان امپراطور