جستجو:
نزدیک:

مروارید

  • مدیر - حسن حیدری
  • تهران - منطقه 15 - شهرک مسعودیه - خ. ابومسلم خراسانی - نبش کوچه سلطانی - ساختمان پزشکان تبسم - ط. سوم
زیرمجموعه‌ی :

شفاخانه مهر تهران - مددکاری اجتماعی
ارزیابی