شرکت میکرون توزین (سهامی خاص)

ما فقط منافع شما را توزین نمی کنیم. بلکه به سرمایه شما می افزائیم.
  • مدیرعامل - کیومرث حاج عظیم زنجانی
  • تهران - منطقه 6 - آزادی - تقاطع خیابان اسکندری شمالی - ساختمان اداری 241 آزادی - ک.پ : 1419934915
  • ،