کاربن لس

  • شرکت - محمدجعفر شهلایی
  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - خ. 18 - پ. 4 - ک.پ : 1511736786
کارخانه

ایران - قزوین - تاکستان - جاده تاکستان - کیلومتر 27 - خ. صنعت 12
)
ارزیابی