موزه مردم شناسی

  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - روبروی مسجد ارک - کاخ گلستان - ک.پ : 1114943361

موزه مردم شناسی در یک نگاهموزه مردم شناسی که در سال 1314، بنیاد گردید شامل آثار مربوط به مردم شهرستان های مختلف ایران در دوره قاجار و معاصر میباشد. البته، این موزه در سال1347 ، به کاخ ابیض در مجموعه گلستان منتقل شد. این مجموعه شامل کتاب خانه‌ها، قرائت خانه، سالن سخنرانی و بیش از چهل غرفه مربوط به آثار جمع ‌آوری شده از سراسر ایران است.
ارزیابی