شرکت فرادید

  • مدیر - محمدقاسم پورتقی
  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - خ. 10 - پ. 8 - ک.پ : 1511793711
  • ،
ارزیابی