شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ (سنگ آهن)

  • مدیر - علی
  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - خ. 8 - پ. 3 - ط. دوم - واحد 6 - ک.پ : 1511795917

شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ (سنگ آهن) در یک نگاهواحد نمونه صنعت و معدن استان اصفهان در سال 1378 واحد نمونه کشور در سال 1387 و دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران دارنده سیستم مدیریت کیفیت ISO 90001 - 2008
ارزیابی