شرکت صنایع جهان گستر (معصومی)

  • مدیر - معصومی
  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - ک. بادامچی - ک. چاله حصار - روبروی مسجد اردبیلی ها - پ. 80 - ک.پ : 1191747411