بهاری - نمایندگی کاوه

  • مدیر - عباس علی بهاری
  • گلستان - گنبد کاووس - طالقانی شرقی - پ. 853
کلمات کلیدی :

صندوق

|

صندوق نسوز

|

گاوصندوق

ارزیابی
قدر دانی عباس علی : قدر دانی
از حسن اخلاق وقیمت مناسب اجناستان قدر دانی میشود
قدر دانی عباس علی : قدر دانی
از حسن اخلاق وقیمت مناسب اجناستان قدر دانی میشود