بانک ایران زمین - شعبه مینودشت - کد 3244

  • گلستان - مینودشت - سیدجمال الدین - بعد از چهارراه برق