فنر تهران

  • مدیر - لطف اله خرادپور
  • تهران - منطقه 10 - قزوین - بین خیابان کاظمی (تیموری) و عظیمی - پ. 1193 - ک.پ : 1357944397
ارزیابی