بانک صادرات - شعبه خالداسلامبولی - کد 784

  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - نرسیده به خیابان بهشتی (عباس آباد) - پ. 32 - ک.پ : 1511745689
  • ،