صنایع آلومینیوم نمونه

  • مدیر - مصطفی ختیان
  • تهران - منطقه 17 - قلعه مرغی - نرسیده به خیابان قزوین - پ. 209 - ک.پ : 1359885844
  • ،