سینما کانون

  • مدیر - عیسی ملک محمودی
  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - نبش کوچه چهارم - پ. 24 - ک.پ : 1511647416
ارزیابی