شهرداری تهران - سازمان بازنشستگی

  • مدیر - مصطفی منتظرالمهدی
  • تهران - منطقه 10 - بزرگراه نواب - نبش خیابان امام خمینی - تقاطع پل امام خمینی
  • ،
کلمات کلیدی :

شهرداری

|

مناطق

|

نواحی

ارزیابی