مرکز درمان جامع هموفیلی ایران

  • مدیر - علی اکبر چوپان
  • تهران - منطقه 6 - ولی عصر - تقاطع خیابان فلسطین شمالی و زرتشت - ک.پ : 1415863675
  • ،
کلمات کلیدی :

درمانگاه

|

کلینیک

|

پلی کلینیک

ارزیابی