بانک قوامین - شعبه امام خمینی رشت - کد 13137

  • گیلان - رشت - امام خمینی - خ. بحرالعلوم