شرکت پارمیس آسا آترین - عاملیت کناف ایران

  • مدیر - طباطبایی کیا
  • شمیرانات - لواسان - بلوار امام خمینی - سه راه پیام - ساختمان پیام - ط. دوم - واحد 3