دکتر محمدمهدی صادقی

  • مدیر - محمدمهدی صادقی
  • تهران - منطقه 5 - بزرگراه همت - بین بزرگراه اشرفی اصفهانی و سردار جنگل - درمانگاه مرکزی ولی عصر - ک.پ : 1476665843