بانک قوامین - شعبه طالقانی رشت - کد 13202

  • گیلان - رشت - طالقانی - نرسیده به دانای علی - نبش بن بست افشار