پترو تاسیسات ایران

  • مدیر - علی رضا مقدسی
  • تهران - منطقه 12 - خیام - روبروی پارک شهر - ک. قورخانه - پاساژ صرافیان - ط. زیر همکف - واحد 6