شرکت صنعتی برچین کار

  • مدیر - هدایت زارع مهرجردی
  • البرز - کرج - مهرشهر - بلوار ارم - خ. 116 - خ. فرعی هشتم - پ. 4 - واحد 1
  • ، ،