کارخانه سرمیل

  • مدیر - علی رضا عسگری
  • سمنان - گرمسار - جاده ریکان - کیلومتر 3 - جنب کارخانه پنبه
  • ،
ارزیابی