صنایع روشنایی نور (قاب مهتابی)

  • مدیر - نادر عبداله زاده
  • خراسان رضوی - مشهد - محور صنعتی کلات - کیلومتر 16 - بعد از دوراهی سدکارده - به سمت کلات
کلمات کلیدی :

پایه فلزی

|

چراغ

|

روشنایی

ارزیابی